maandag 26 mei 2014

Liebster award!

Lookin' for English? Scroll down a bit!

Ik kreeg de afbeelding niet gekopieerd opmn tablet, dus lieve lezers die volgt nog eens..

Mijn lijstje reisblogs die ik volg blijft maar groeien. De liebster award is er voor de (startende) reisbloggers en ik heb 'm gehad van susanisweg!
Zij heeft een light versie opgesteld wat goed past bij mijn leven uit een rugzak op dit moment.
Zoals ik op twitter beloofde, heb ik bij de niagara falls eens nagedacht over antwoorden en de nieuwe vragen!

1. Als je behalve in ruimte ook in tijd zou kunnen reizen, waar en in welke tijd zou je dan eens een kijkje wilen nemen?
Ik zit op het moment van schrijven in de stad Quebec. Een stad met een rijke, interessante geschiedenis. Daar zou ik best meer van willen zien en ervaren, zonder de massa toeristen op de citadel bijvoorbeeld en zonder de moderne auto's in die sfeervolle straten.

2. Welke film en/of boek en/of liedje brengt je van je luie stoel naar een andere plek op aarde en waarom?
Twee boeken. Santa montefiore's boek onder de ombuboom is de reden dat ik graag nog eens naar Argentinië wil. En tijdens mijn nachtelijke uurtjes wachten op het busstation van Montreal (waarom ik daar om 3 uur s nachts zat, lees je in een volgende post) zat ik met dank aan de gedetailleerde beschrijving van dan brown voor zijn boek inferno in verschillende steden.

3. Wat voor soort posts/informatie lees je het liefst op andermans blogs?
Ligt aan de bestemming :) maar persoonlijke verhalen, gemixt met praktische tips vind ik het leukst!

4. Waar verheug je je het meest op en waar zie je het meest tegenop/ben je bang voor deze reis?
Oei, die eerste vraag heb ik vaker gehad van vrienden en familie. Maar volgens mij heb ik ook verschillende antwoorden gegeven. Van de natuur in canada tot aan de festivals die op de kalender staan in de usa en japan. En het pure reizen, onderweg zijn en ontdekken zelf.
Ik ben regelmatig bang om nummers te vergeten. Pincode, kamernummer (vandaag stond ik met mijn pasje bij de verkeerde deur), busnummers, telefoonnummers...En natuurlijk vind ik het soms lastig dat ik in mijn eentje op stap ben. Praktisch voorbeeldje: wie let er op je tas als je de toilet opzoekt? Maar ook is het soms fijn om gewoon met iemand te praten die je al kent, zonder dat je je eerst voor hoeft te stellen.

5. Met welke bizarre zoektermen zijn mensen wel eens op je blog terecht gekomen?
die zou ik op moeten zoeken. Zelfs als communicatiedskundige moet ik toegeven dat ik, niet heel actief bezig ben met mijn website statistieken...

Nu mag ik de liebsteraward doorgeven! En ik geef 'm aan milou van explorista. Ze is al langer actief in de reisblogwereld en ik vind haar posts altijd leuk om te lezen.
5 vragen van mij en, omdat ik ze nog niet mee heb genomen, ook de vijf vragen van Linda's travellin!

Mijn vragen voor de light-versie:
1. Welk land heeft een speciaal plekje in je hart?
2. Ben je een planner of juist van de bonnefooi?
3. Op welke momenten knijp je je ogen even dicht als je op budgetreis bent?
4. Hoe geniet je thuis het beste na van je reis?
5. Wat is je volgende bestemming?
En de vragen van Linda:
6. Ier een land waar je absoluut niet naartoe wilt?
7. Als je een lonely planeth10 gids mocht maken welke zou het dan woren?
8.als je iemand een vakantie cadeau mag doen,  wie wordt dan de gelukkige en waarom?
9. Wat is je leukste blogpost?
10. Waar haal je reisinspiratie vandaan voor je eigen vakantie?
11. Verassinsvraag: is er een vraag die je graag toe wilt voegen en beantwoorden?
------
The list of travel blogs i follow, keeps on growing!
The liebster award is a (I think Dutch) award for (new) travel bloggers. I received it from susan!
She made it a light version, which I follow along since it fits my backpacking lifestyle at the moment.
As promised on twitter, I took some time to think about answers and new questions while enjoying the view at niagara falls!

1. If you could travel in space as well as in time, where and when would you want to take a look?
While I'm writing this post I'm in Quebec city, I would love to see and experience this historic city eithout the mass if tourists and modern cars in the atmospheric streets.

2. Which movie and/or book and/or song trasports you from you lazy chair to another place on earth?
There are two books. Under the umbu tree from santa montefiore is one of the reasons Argentina is on my travel wishlist.
And while waiting for the first bus from montreal to quebec, dan brown's descriptions for his book inferno of the several cities where a great way to travel in my mind too. More about why I was at montreals bus station at 3 in the morning in my next post.

3. What do you like to read about mist on other blogs?
It depends on my next destination :) but I enjoy reading personal stories mixed with practical tips.
4. What are you most excited about for your trip and what scares you?
The first part of the question has been asked by family and friends too. And I've given different answers I think. From the nature in canada to the festivals that are on the calendar while I'm in the usa and japan. And of course the act of travelling itself.  Just being on the road.
On a very practical scale, I'm afraid to forget numbers. Pin codes, room numbers (forgot mine today and realized it when I tried my pass on a door and it didnt work), telephone numbers... and of course its sometimes hard travelling solo. Practical example: who's watching your bags when you have to go to the bathroom?  But on a more mental level sometimes its just nice having someone to talk to whom you didn't just met at the hostel.
5. What's the mist bizarre search term that has led people to your blog?
To be honest, I have no idea! As a communication specialist I have to admit that I 'm too busy enjoying my travelling to take time to look at my web statistics...

Now it's my turn to forward the liebster award to the next blogger and I give it to milou from explorista! She's been in the blogger workd a bit linger than me and I enjoy reading her post a lot.

5 new questions from me and the 5 questions linda from travellin came up whith, since I did the light version too.
1.Which country has a special place in your heart?
2. Planner or just go type of traveller?
3. When do yiu ignore your budget when you're travelling?
4. How do you keep the memories from traveling alive when you're back home?
5. What's your next destination?

Linda's questions
6. Is there a country you don't want to travel to?
7. If you could make a lonely planet guide, which would it be?
8. If you could, to who would you give a vacation and why?
9. What is you favorite blogpost
10, where do you get inspiration for your own travels?
11. Surprise question: which question would you like to add and what would be your own answer on it?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten