zondag 18 januari 2015

New England Aquarium Walvistour - New England Aquarium Whale watching tour.

Looking for English? Please scroll down a bit!

Whale watching Boston

Een walvis vlak naast de boot een hap adem zien halen om vervolgens de diepte weer op te zoeken. Bultrug Hancock, had duiken van 3 minuten tijdens mijn whale wachting tour vanaf het New England Aquarium inBoston. Na een boottocht van ongeveer een uurtje met veel harde wind, kwamen we aan in het Stellwagen Bank Marine Sanctuary. 

Het duurde even voor we de eerste walvis spotten. De natuur doet natuurlijk niet aan tour schema's. Maar de verschillende tour organisaties houden elkaar op de hoogte en daarnaast zijn er altijd een aantal professionals van het aquarium mee die goed getraind zijn in het spotten van de walvissen en je tijdens de tocht op de hoogte houden en aanwijzingen geven waar de walvissen te zien zijn. Het is ontzettend leuk en spannend om zelf ook op zoek te gaan. Want ondanks dat het de grootste dieren op aarde zijn, zijn ze lastig te spotten in een uitgestrekte oceaan. 

In de verte zagen we net de staart onder gaan van een gewone vinvis.  Maar niet veel later werden we getrakteerd op een bultrug. Het patroon op zijn staart gaf prijs dat dit Hancock was. Die hebben we een kwartier lang kunnen volgen en dat maakte van hem de ster van deze walvistour. Vlak voor de catamaran weer richting de haven ging konden we nog even gedag zeggen tegen de ondergaande staart van Measles, een andere bultrug.

De rest van de dag heb ik met een enorme glimlach op mijn gezicht rondgelopen.

Tips voor een walvisspot tochtje
  • Neem een extra vest, jack of beide (in de koudere maanden) mee. Ik was blij dat ik een extra vest mee had. Mijn jack heb ik op de boot uitgeleend aan een ander meisje die het erg koud had in een t-shirt.
  • Zonnebrand en zonnebril. Midden op het water ben je omgeven door water dat de zon weerkaatst en ondanks dat het door de frisse zeewind niet zo warm aanvoelt, kun je wel gemakkelijk  verbranden.
  • Iets te eten en te drinken. Bij de tour van het New England Aquarium mocht je gewoon eten en drinken meenemen. Dat is wel zo lekker, want de walvistocht duurde 3 tot 4 uur. Maar laat geen afval zwerven, er zit al te veel plastic in de oceanen (waar verschillende dieren in stikken).

Onderaan de post vind je Hancock die naar adem hapt (en commentaar van een medepassagier die er duidelijk ook van genoot).

------------------------------------------ ENGLISH VERSION ------------------------------------

A whale taking a big breath just before he leaves for the deep, right next to the boat. During my whale watching tour with the New England Aquarium in Boston, I was lucky enough to watch humpback whale Hancock doing so. After a boat ride of about an hour with strong winds, we arrived at the Stellwagen Bank Marine Sanctuary. 

From there it took a while before spotting our first whale. Nature does not go by a touring schedule. But the different touring companies, keep in touch with each other about whale spots. Besides that, there are always a few experts  from the aquarium joining the tour and who are trained in spotting whales and giving directions during the tour. It is a very exciting feeling to try to spot one of those animals yourself. Even though whales are the biggest animals on the planet, they're surprisingly difficult to spot when you're facing the big blue ocean. 

Ahead we saw the tail of a fin whale going under, just before spotting a humpback whale closer by. The pattern on the back of it's tail told the experts that this was Hancock. We were able to follow him around for about 15 minutes, making him the star of this particular whale watching tour.  Just before our catamaran returned to the Boston harbor we said goodbye to the diving tail of another hump back whale, Measles.

I walked around with a huge smile on my face for the rest of the day.

Tips for whale watching
  • Bring an extra vest, jacket or both (for the cooler months). I was happy I brought along my vest. My jacket kept another girl warm who was only wearing a t-shirt.
  • Sunscreen and sunglasses. Out on the ocean, you're surrounded by water that reflects the sun. And despite the fact that the wind can make you feel cold, it's easy to catch a sunburn.
  • Something to eat and drink. Taking the tour of the New England Aquarium allowed me to  bring my own food and drink. That's a good idea, since the tours take 3 to 4 hours. But please don't litter, because there's already too much plastic in the ocean (taking sea creatures life's).

Below you find Hancock taking a deep breath (including commentary from a fellow passenger who obviously had a good time).woensdag 14 januari 2015

California Zephyr (Chicago- San Francisco): Tips

Looking for English? Right after the jump!


In de categorie 'the journey is the destination': een treinreis van ruim 3900 kilometer, door 7 staten en 2 tijdzones. De California Zephyr brengt je in 51 uur van Chicago naar San Francisco (omgekeerd is ook mogelijk). Maar als ik één ding geleerd heb over treinen in de Verenigde Staten, is dat ze zelden op tijd rijden. En dus duurde mijn reis bijna 60 uur. In plaats van voor het avondeten in San Francisco aan te komen, kregen we een gratis avondmaaltijd en snacks.

Ondanks deze ruime vertraging raad ik het iedereen aan om deze reis op je droomlijstje te zetten. Je wordt tijdens deze reis namelijk verwend met de mooiste uitzichten die ik eerder al in een fotopost plaatste.

De route
Ik vertrok na een paar geweldige dagen stadslenteren vanuit Chicago. Tot aan Denver zie je uitgestrekte landbouwvelden afgewisseld met (voor)steden en industrie. En dan ga je de bergen in. Een stukje Rocky Mountains, gevolgd door meer bergen, ravijnen en valleien, de woestijn van Utah en het Sierra gebergte van Californië.
De California Zephyr gaat niet tot aan het centrum van San Francisco. In Emeryville stap je over op een aansluitende bus die een aantal stops maakt in San Francisco (waaronder Financial District, Fisherman's Warf en Ferry Building).

Eten en drinken
Tijdens de reis kun je aanschuiven in de restaurantwagon. Er wordt omgeroepen wanneer je je hiervoor kunt opgeven.
Ik had echter zelf wat eten mee en combineerde dat met wat aangeboden werd in het café. Koeken, fruit, snoep, cornflakes (waar ik dan melk of yoghurt bij kocht) water en sap zaten in mijn foodie-bag. Mijn aanrader als avondeten van het café: de kleine pizza van $6 (€5) rook heerlijk, was gloeiend heet en smaakte prima.

Slapen in de trein
'Maar voor die twee nachten heb je toch wel een bed?' 'En hoe doe je dat met een douche?' Het zijn de twee meest gestelde vragen als ik mensen vertel over dit deel van mijn wereldreis. Een douche heb ik niet gezien, maar er zijn relatief ruime 'dressingrooms' met twee wasbakken en een apart toilet. Er zijn verschillende bedden mogelijk, maar die komen wel met een prijskaartje (en inclusief alle maaltijden is in de restaurantwagon). En als backpacker met een budget, had ik genoeg ruimte in de coach class met een ruime stoel (denk aan business class vliegtuigstoel). Dat ik wat kleiner van stuk ben, helpt hierbij zeker. En ik had geluk, want mijn trein zat niet vol, dus kon ik een groot deel van de reis twee stoelen gebruiken.
Onmisbaar: oordopjes, nekkussen, een heuptasje voor je waardevolle documenten, geld en pasje en wat leesmateriaal of ander vermaak voor het geval dat je genoeg woestijn hebt gezien uit je raampje.

Hoeveel kost het?
Mijn ticket voor een gereserveerde stoel in de coach class (inclusief een busticket van Emeryvile naar hartje San Francisco) kostte $164,- (€ 123,-) Plus ongeveer $20 (€ 15,-) aan eten en drinken in de trein.
Omdat ik in het vakantieseizoen reisde (juli) heb ik mijn ticket 6 maanden van te voren geboekt via de Amtrak website. Uiteraard verkopen de goedkoopste tickets het snelst, dus ook dat is een reden om op tijd te boeken. De website van Amtrak bevat ook veel informatie waaronder menu's en gratis te downloaden gidsen voor de verschillende route (waarin bijvoorbeeld staat wanneer je je horloge moet verzetten).

----------------------------             ENGLISH VERSION               ------------------------------------------


In the category 'the journey is the destination': a trainroute covering over 3900 kilometer, crossing 7 States and 2 time zones. The California Zephyr brings you from Chicago to San Francisco (or in de opposite direction)  in 51 hours. But one of the things I've learned from taking some trains in the United States is that delay is rule rather than the exception.  My ride lasted for almost 60 hours. Instead of having diner in San Francisco, I was given a free diner and snacks on the train.

Despite this huge delay I would absolutely recommend you to add this train ride to your wish list. It's a feast for the eye looking out of the window, which I showed in a photopost back in July when I was on the road.

The route
After a few fantastic days of city exploring, I left Chicago.  Until Denver the view is dominated by endless farmland, suburbs and industry towns. But then, you go into the mountains. A little bit of the Rocky Mountains, followed by more mountain ranges, canyons, valleys, the Utah desert and entering California through the Sierra Mountains.
The California Zephyr doesn't go all the way to the heart of San Francisco. In emeryville you transfer to a connecting bus service which makes several stops in San Francisco (including Financial District, Fisherman's Warf and Ferry Building).

Food and drinks
You can join for meals in the Diner car. Take note of the announcements over the speaker when to apply.
But for budget reasons, I brought some of my own food and combined that with snacks and drinks from the café car. My foodie bag included Cookies, fruit, corn flakes (for which I bought milk or yoghurt), water and juice. I would recommend the small pizza $6 (€5) from the café for dinner. It smelled delicious, was smoking hot and tasted good.

Sleeping on the train
'You do have a bed for two nights on the train, right?' 'And how about a shower?' Those two questions are asked most when I tell people about this part of my world trip. I haven't seen a shower, but there are quite spacious 'dressing rooms' with two sinks and a separate toilet. There are some bedding options, but they come with quite a price tag (including all meals though). As a backpacker on a budget, I was happy in coach class with a spacious chair (about business class airplane size). It definitely helped that I'm smaller that the average person too. And I was lucky that my train was not fully booked, so for most of the journey I could use two chairs.
Must haves: earplugs, neck pillow, a hipbelt for your valuebles and something to keep yourself entertained when you've seen enough desert out of your window.

How much does it cost?
My ticket for a reserved Coach class seat (including the connecting bus ride to San Francisco) cost me $164,- (€ 123,-). Plus about $20,- (€ 15,-) on food and drinks on the train.
Because I was traveling during the more busy Summer season (July), I booked my ticket 6 months before via the Amtrak website. Of course the best priced seats go fast, so that was also a reason to book early. The Amtrak website also provides a lot of information on menus and even a free downloadable route guide.

zaterdag 10 januari 2015

Januari: Reisherinneringen - January: Travel memories

Looking for English? Right after the jump!

5000 foto's en video's om uit te zoeken en een weekendje naar Parijs. Daar begon ik 2015  mee, maar inmiddels heb ik de meeste uitgezocht. Wat ervoor gezorgd heeft dat ik mijn wereldreis een beetje herbeleefd heb.
Deze maand deel ik de mooiste herinneringen. Van prachtige treinreizen tot verrassende hostels en lekkere en leuke winkeladresjes. En er wachten jullie een paar video's die ik niet eerder kon delen. Zoals een duikende walvis en een stukje mee in de helikoptervlucht over het Grand Canyon.

Tot woensdag!


---------------------ENGLISH VERSION---------------------------


5000 photos and videos to go through and a weekend in Paris. That's how 2015 kicked off for me. But I've sorted out most of the photo's by now. At times it felt like I was back somewhere on my 7 month travel RTW-trip.
This month I'll share the best memories. From beautiful train routes to surprising hostels and yummy and nice shopping addresses. And there are some videos waiting for you that I couldn't share with you before. Like a diving whale and joining me on my helicopter flight over the Grand Canyon.


See you Wednesday!