zaterdag 15 november 2014

Fotopost - photo post Hong kong

Looking for english? Please scroll down a bit!

Stel je voor te veel mensen, een overload aan knipperende neon reclame, talloze wolkenkrabbers en flats, pretparken, groene bergen, een wereld haven, tempels en levendige markten. Hong kong is dat alles met een beetje New York,  Parijs, Taipei en Londen.

Voor mij en mijn zusje was het 4 dagen slenteren langs markten, stadsparken met vogelparadijsjes, winkels voor boodschappenlijstjes, ding dings (trams) rijden en een telleurstellende lichtshow maar mooie wandeling langs de avenue of the stars.

---------------------- ENGLISH VERSION -------------------------

Imagine too many people, an overload of flashing neon signs, countless skyscrapers and high buildings, amusement parks, green mountains, a world harbor, temples and lively markets.
Hong kong is all of that crammed in with a bit of New York, Paris,  Taipei and London.

Me and my sister spend 4 days of strolling markets,  city parks with bird paradises, shopping with a given shoppinglist, riding a ding dings (trams) and a bit of a disappointing lightshow but a beautiful stroll along the avenue of the stars.

woensdag 12 november 2014

Een half jaar op reis!

Looking for English? Pleas scroll down a bit!

40 bedden, 3 tenten, 1 busstoel en 3 treinstoelen als slaapplek
11 vliegtuigen en 1 helikopter
10 boten en 1 kayak
30 treinen.
61 busritjes tussen steden vliegvelden en bezienswaardigheden
9 taxi's
4, 5 boek en 6, 5 tijdschrift gelezen
39 museums
11 watervallen
7 valuta en een souvenir bankbiljet uit noord-korea
8 tijdzones
3398 foto's en video's

6 maanden en 1 dag op reis! Dat is al een half jaar.
En ik merkte pas dit weekend hoe gewend ik inmiddels ben aan de mis van tassen pakken, airport security, boarding passes, gatss, (kleine) vertragingenen van a naar b komen op een onbekende plek. Ik denk er niet echt meer bij na.  Maar reizend met mijn Taiwanese zusje die voor het eerst naar het buitenland reisde, zorgde ervoor dat ik af en toe aanwijsde en uitlegde wat ikdeed (bordjes volgen met plaatjes ben ik goed in geworden).

Maar ik merkte ook hoe heerlijk ik het reizen vind. Het was een heerlijk gevoel om na 2 maanden op 1 plek weer even lekker onbekend (en in dit geval overbevolkt) terrein te verkennen. En hoewel ik wel een beetje uitkijk om over een maandje weer thuis te komen, is mijn wenslijstje met bestemmingen tijdens deze reis alleen maar langer geworden...

Zaterdag meer over het weekendje hong kong, als ik bij mijn familie in yunlin zit!

------------------------  ENGLISH VERSION --------------

40 beds, 3 tents, 1 bus chair and 3 chairs on a train to sleep on
11 airplanes and 1 helicopter
10 boats and 1 kayak
30 trains
61 bus rides between cities, airports and sights
9 taxis
4, 5 books and 6, 5 magazines read
39 museums
11 waterfalls
7 currencies and a souvenir note from north-korea
8 timezones
3398 photos and videos

I'm travelling for 6 months and 1 day! That's half a year already.
And I only noticed this weekend how I kind of got used to the jugle of bags, airport security, boardingpasses, gates, (small) delays, getting from a to b in a place you don't know. I don't really think about it. Just go with it. But  I travelled together with my Taiwanese sister who went outside of the country for the first time. So I got to explain a bit, which was fun to do.

The weekend trip also reminded me of how much I like to travel. After two monts more or less in the same place, it was wonderful to just discover a new place. And even though I am looking forward to come home in about a month, my wishlist with travel destinations has only gotten longer during this trip.

More about Hong kong saturday when I'm with my family in yunlin!

donderdag 6 november 2014

Naar Hong Kong! - Off to Hong Kong!

Looking for English?  Please scroll down a bit!

Yay! Ik mag weer een tas inpakken!  Morgenmiddag vlieg ik met mijn Taiwanese zusje naar Hong Kong voor een paar dagen. Weer even de reiziger uithangen, in plaats van de student.

En voor die paar dagen ga ik voor alleen handbagage. Mijn kleine rugzak en mijn schooltas (helaas voor het gewicht,inclusief boeken want ik ga direct na de les door naar het vliegveld).

Tot na het weekend als ik alweer een half jaar op reis ben!

---------  ENGLISH VERSION -----------------

Yay! I may pack my bag again! Tomorrow afternoon I will fly to hong kong for a few days with my Taiwanese sister. After living a bit of a student's life the past few monts, It's a great feeling to get back to travel modus.

For less than a week I go with just carry on luggage. My small backpack and my schoolbag (sadly for the weight, including books, since I hop from classroom to airport).

See you after the weekend when I celebrate half a year of travelling!