vrijdag 22 augustus 2014

Indrukwekkende musea van hiroshima en nagasaki - impressive musea in hiroshima and nagasaki

Looking for English? Please scroll down a bit!

De fotopost van awa-odori in tokushima, lijkt alweer zo lang geleden.... ik ben druk aan het rondreizen geweest van takamatsu naar fukuoka met een dagtripje naar nagasaki, hiroshima met een dagtripje naar miyajima en nu in kyoto. Maar ik wil vandaag mijn ervaringen in Nagasaki en hiroshima met jullie delen.

Twee steden waarbij veel mensen aan een woord zullen denken: atoombom. Hiroshima is misschien het meest bekend, op 6 augustus 1945 om 8:15 werd deze stad zo goed als helemaal weggevaagd door de eerste atoombom. Drie dagen later op 9 augustus 1945 om 11:02 trof nagasaki hetzelfde lot.

Ik heb in beide steden de atoombom musea bezocht. Van documenten die ooit 'top secret' waren, naar brokstukken, samengesmolten glas en metaal, tot aan beelden van dode en verbrande mensen of enkel de kledingstukken of een gevonden lunchbox van overleden slachtoffers. En beide musea sluiten de indrukwekkende rondgangen af met de sombere huidige stand van zaken wat betreft de atomische wapens.
De musea zijn absoluut geen leuke bezienswaardigheden, maar wel ontzettend indrukwekkend en verassend leerzaam.
Ik wist bijvoorbeeld niet hoe wetenschappelijk het werpen van de bom werd benaderd, of dat er zoveel mensen pas dagen later aan hun verschikkelijke verwondingen overleden, of dat de tram in hiroshima de volgende dag al gerepareerd werd(zo goed en kwaad als dat ging).

De steden hebben als gevolg van de bommen eigenlijk geen originele oude gebouwen meer. Het zijn moderne steden die ik verassend fijn vond om een dagje te bezoeken. En het mooie van japan is dat oude tradities voortleven. En dus waren er 'samurai' (acteurs) bij de replica van de kasteeltoren van hiroshima en heb ik in nagasaki bij toeval de spirit boat procession kunnen zien. een ritueel om waarbij familie de zielen van de overledenen in 'boten' naar de haven brengen. Onder luid geknal van vuurwerk en het ritmische geluid van een grote of kleinere gong om de boze geestem weg te jagen.

Een stad die bewust gespaard werd van de atooombom is de stad waar ik sinds maandag ben, kyoto. Hopelijk vind ik tijd om er zondag voordat ik naar nagano vertrek, een post over te schrijven. Want ook dit is een prachtige stad.

------     ENGLISH VERSION ----------

The photo post from the awa-odori festival in tokushima seems to be ages ago.... i've been busy travelling around since that post. From takamatsu to fukuoka with a daytrip to nagasaki, to hiroshima woth a daytrip to miyajima and at the moment I'm in kyoto. It's impossible to put all ll of that in a single post. So, this one is about my experiences in nagasaki and hiroshima.

Two cities which many people will connect to one word: atomoc bomb. Hiroshima may be the most famous, since it was where on August 6th 1945 at 8:15 the first atomic bomb destroyed pretty much the whole city. Three days later, on August 9th 1945 at 11:02, the same destruction fell on nagasaki.

I visited the atomic bomb museums in both of these cities. Ranging from once 'top secret' documents, to bricks, melted glass and bended metal, to images of burned and dead people, or just the clothes or found lunchbox of voctims who died. Both museums end their route with the sad status of atomic weapons today.
The museums are not at all a fun and exciting sight, but they are a must see. Because they are so impressive, moving and surprisingly informative.
For example, I didn't know about the scientific approach to the bombing, or that so many people died days after the bombing due to their horrific wounds, or thatthe tram was among one of the first things to be fixed and running the next day in hiroshima.

Due to the bombing, the cities don't really have any historic buildings. They are modern cities that I found surprisingly pleasant to walk around for a day. And one of the beauties of japan is that the old traditions keep going strong. So, I found 'samurai' (actors) atthe replica of the horoshima castle tower and I fohnd myself watching a spirit boat procession in nagasaki. A ritualin which family walks the souls offamily members who passed away that year to the harbor. Accompanied by loud fireworks and the ritmic sound of a big or smaller gong to scare off any evil spirits.

A city that was saved from the atomic bomb, kyoto is the place where I arrived last monday. Ihope to find some time towrite about my stay before I leave for nagano on sunday. Because it is such a beautiful city.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten