zaterdag 22 februari 2014

Kennismaking met Taipei in 5 bezienswaardigheden - Introducing Taipei in 5 sights

This is my bilingual travel blog, so please scroll down for the English postMijn moeder stootte mij aan: "Wakker worden Rosanne, we zijn bijna in Taipei." Het is deze week bijna 9 jaar geleden dat ik voor het eerst terugreisde naar mijn geboorteland, Taiwan. Inmiddels heb ik mijn familie en het land in mijn hart gesloten.
Taipei begroet bezoekers met beton,razende scooters en eigenwijze gele taxi´s. Voor wie even de tijd neemt,ligt een pareltje van een stad te wachten om ontdekt te worden. Mijn top 5 voor een kennismaking van een paar dagen Taipei.

1. Chiang Kai-Shek memorial  (MRT station: Chiang Kai-Shek memorial hall)
Taiwan heeft een ingewikkelde (politieke) geschiedenis. Chiang Kai-Shek Memorial hall is een herdenkingsmonument aan de partijleider van de Chinese Nationalist Party. Hij is van grote invloed is geweest op Taiwan, onder andere als president van Taiwan. Het was één van de eerste plekken die ik bezocht in Taipei. En waar ik, misschien daarom ook elke keer weer even terug kom. Al is het maar even mensen kijken vanaf de trappen van de National Concert hall of het Nationale Theater. Het naastgelegen park biedt op warme dagen welkome schaduw. Het herdenkingsmonument met een beeld van de beste man is een bezoekje waard. Je zult er wel eerst 89 treden voor op moeten, ter nagedachtenis aan de leeftijd waarop hij is overleden. Mocht je in een toeristische bui zijn, dan kun je hier ieder uur de wisseling van de wacht zien. De korte ceremonie wordt tot op de seconde nauwkeurig uitgevoerd.
Een nog imposantere wisseling van de wacht is te zien bij Martyrs's Shrine (MRT station: Jiantan). Daar kun je letterlijk het spoor van de wachters zien. Na jarenlang dezelfde lijnen marcheren zijn deze zichtbaar ingesleten op het plein.
2. Shillin night market (MRT station: Jiantan Station)
Nachtmarkten. Ik leerde ze kennen in Taiwan. Shilin Night Market is de oudste en grootste nachtmarkt van Taipei en misschien ook wel de drukste. Het is een geweldige kans om de Taiwanese straatsnacks te proberen. Onderdeel van de nachtmarkt is dan ook de overdekte foodhall, maar ik raad aan om gewoon de markt zelf op te zoeken. Alle straatjes tussen Wenlin en Dadong road vormen een heerlijk doolhof aan etensstalletjes, kleding en elektronica.
Een wat kleinere, maar net zo leuke (en ook iets goedkopere) nachtmarkt is de Shida Nightmarket, in de buurt van de Taiwanese universiteit (MRT station: Taipower Building of Guting Station)


3. Beitou (MRT station Beitou en voor het laatste stukje overstappen naar Xinbeitou)
Beitou ligt ten Noord-oosten van Taipei en is gemakkelijk te bereiken met de MRT. De meeste bezoekers komen hier voor de (stinkende, maar gezonde) hotsprings. Die worden gevoed door een heetwater bron die Thermal Valley (of traditioneel Hell valley) genoemd wordt. De waterbron met groene sulfur (geloof ik) is zo'n 70 graden. Dat zorgt voor aardig wat stoom, stank en het is ook één van de redenen waarom men vroeger dacht dat er in deze valley heksen woonden
De meeste musea zijn gevestigd in prachtige gebouwen uit de Japanse koloniale tijd met dito inrichting. Dus wordt er gevraagd om in de hal je schoenen voor sandalen of slippers te verwisselen om de tatami matten en gelakte vloeren te beschermen. Makkelijke schoenen dus!
Twee andere mooie stukjes om de drukte van de stad te ontvluchten zijn Maokong (MRT station Taipei Zoo en het laatste stukje met de Maokong gondola, inclusief prachtig uitzicht over Taipei) en Yamingshan National Park (MRT station: Jiantian met overstap naar een bus (Rood #5 or #260))4. Taipei101 (MRT-Taipei City Hall, vanaf daar gaan shuttle busjes, maar het is ook goed te lopen)
Inmiddels is het niet meer de hoogste toren van de wereld, maar de Taipei101 blijft een indrukwekkend hoog gebouw. Ik raad aan om vlak voor zonsondergang boven te zijn (zo tegen het einde van de middag). De avond zien vallen over de miljoenenstad Taipei is de wat prijzige toegangsprijs helemaal waard.


5. Longshan tempel en omgeving (MRT Station: Longshan Temple)
Er zijn honderden grote en kleine tempels in Taipei. Een beetje toeristisch, maar mooi en gelegen in de historische wijk Wanhua. De Longshan Tempel is een goede eerste kennismaking met tempels in Taiwan. De oudste tempel van Taipei is ook gevestigd in de wijk waar de eerste bewoners van Taipei zich vestigden. Andere mooie tempels in Taiwan zijn de Confucius Tempel en de Bao-Ahn tempel.--------------------------------

My mother pushes my softly: "Wake up Rosanne, we're almost arriving in Taipei." My first trip back to my country of birth Taiwan, is almost 9 years ago this week. My Taiwanese family and the beautiful country have now a special place in my heart.
Taipei greets its visitors with lots of concrete, roaring scooters and crazy yellow cab drivers. For all whom take some time, there's a gem to be discovered. My top 5 sights for a few days in Taipei.

1. Chiang Kai-Shek memorial hall (MRT station: Chiang Kai-Shek memorial hall)
There's a complicated (political) history to Taiwan. This memorial is devoted to the leader of the Chinese Nationalist Party. He's had a great influence on the formation of Taiwan, including being president of the republic.
It was one of the first places I visited in Taipei. Maybe that's why I keep returning there. Even if it's just people watching from the huge stairs of either the National Concert Hall or the National Theatre. The small garden next door offers some great shadow on hot and sunny days. The memorial building itself is also worth a visit. It holds a huge statue of the man himself, but you'll have to be brave enough to climb the 89 stairs up (in memorial of his dying age). If you are feeling touristy you could watch the changing of guard every hour here. This short ceremony is being performed precise to the second.

An even more impressing changing of guard can be watched at Martyrs' Shrine (MRT Station Jiantan). Because this ceremony has been taken place for years at this place, you can literarly see the track of the marching soldiers on this square.

2. Shillin Night Market (MRT station: Jiantan Station)
Nightmarkets. I was introduced to them in Taiwan for the first time. Shillin Night Market is the oldest, biggest and maybe even the most busy one in Taipei. It's a great opportunity to sample some Taiwanese streetfood. There's a covered food hall too, but, I would recommend to just go straight to the market itself. All the lanes between Wenlin and Dadong road form a maze of food stalls, smaller clothing and electronic shops.
A smaller but also very pleasant (and also a bit cheaper) night market is Shida Nightmarket. It's located near the Taiwanese universities (MRT station: Taipower Building or Guting Station).

3. Beitou (MRT station: Beitou and for the last bit, transfer to Xinbeitou)
Beitou is North-East of Taipei and it's easy to get there by MRT. Most visitors are drawn by the (stinky but healthy) hotsprings. These springs finds are fed by a huge pool of hot water called Thermal Valley (or traditionally called Hell valley). The spring has green sulfur in it (I believe) and reaches a temperature of about 70 degrees (C). That creates steam, bad smells and it is one of the reasons why people used to think that witches lived in this valley.
Most museums in the area are established in beautiful buildings from the Japanese colonial period of Taiwan. Including the traditional interiors. So, at most entrances you're asked to switch your shoes for sandals or slippers to protect the tatami floors and lacquered wooden floors. So, bring fitting shoes for this activity!
Two other beautiful green paces to escape the busy city are Maokong (MRT station Taipei Zoo with a transfer to the gondola, including a stunning view over the city) and Yamingshan National Park (MRT station: Jiantian and a transfer to a bus (Red #5 or #260)).

4. Taipei101 (MRT station: Taipei City Hall, you can take s shuttle from there but it's also a pleasant walk).
It isn't the world's tallest building anymore, but Taipei101 still impresses. I would recommend to make sure your up on the viewing deck just before sun set (by the end of the afternoon). I promise seeing night falling over this huge city of Taipei is worth the pricy entry fee.

5. Longshan Temple and surroundings (MRT station: Longshan Temple)
There are hundreds of smaller and bigger temples in Taipei. A little bit on the tourist side, but located in the historic district of Whanhua, Longshan Temple is a great introduction to Temples in Taiwan. This is the oldest temple and fittingly set in the district where the first immigrants settled in Taipei. Other temples I would recommend are the Confucius Temple and the Bao-Ahn Temple.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten