zondag 14 september 2014

Een bezoekje aan korea's grensgebied- a visit to Korea's border area

Looking for English? Please scroll down a bit!

Zuid-Korea heb ik een klein beetje leren kennen in de afgelopen 2 weken. Maar er is ook nog Noord-Korea.  Gisteren heb ik het grensgebied, de demilitarized zone (dmz)  tussen de twee landen opgezocht. Om nog iets specifieker te zijn, ik had een tour geboekt om de joint security area (JSA) te bezoeken in dit gebied.
Het is de meest vreemde en misschien ook wel enge toeristische attractie die ik bezocht heb.

De tour wordt binnen de dmz overgenomen door militairen die de rol van tourguide op zich nemen. Ze vertellen bijvoorbeeld over de tot standkoming van de DMZ in 1953 na de koreaanse oorlog. Toen beide korea's zich 2 km van de vuurlinie terugtrokken. De DMZ is dus 4 km breed, ongeveer 250 km lang, loopt langsde 38ste breedtegraad en ligt vol met landmijnen. In het midden loopt de military demarcation line (dml), de grens tussen noord en zuid.

Op conference row, in de jsa worden alle overleggen tussen de strijdende partijen gevoerd. In het gebouw t3 loopt de grens over de tafels, dwars door de vergaderkamer. En zo kun je dus even in Noord-Korea staan. Pal naast een Noord-Koreaanse soldaat, die zo stil staat dat het een standbeeld lijkt. In een nogal gespannen sfeer. Want je voelt dat je constant in de gaten wordt gehouden. De microfoons op tafel, die nemen alles wat gezegd wordt op. En ook fotos maken is beperkt. Alleen richting het Noorden en alleen wanneer binnen de aangegeven tijd. Het is en blijft oorlogsgebied.

Er zijn verschillende uitkijkposten in het gebied. Wij hebben post nummer 3 bezocht. Waarvandaan we een goed zicht hadden op het vredesdorp van noord-korea. Zuid-korea heeft ook een vredesdorp en beide dorpen hebben een vlaggestok. De Noordelijke buren hebben hun vlaggestok een keertje verhoogt om boven hun zuiderburen uit te blijven steken. Onderweg kwamen we langs de bridge of no return. Waar krijgsgevangen van beide kanten na de koreaanse oorlog kozen in welk land ze wilden gaan wonen. Eenmaal op de brug, konden ze nooit meer terug naar de andere kant.

Buiten de dmz en ook met eigen vervoer bereikbaar is Imjingak park. Dit entertainmentpark, shoppingmall en peacepark ligt op slechts 7 km van de grens. Eris zelfs een brug die de twee korea's verbindt. Maar buiten gebruik is. Het maakt deze plek wel populair voor bijeenkomsten in de hoop de twee landen ooit te verenigen.

--------------- ENGLISH VERSION---------------

I've got to know South-Korea a bit in the past 2 weeks. But there's also North-Korea. Yesterday I visited the demilitarized zone (dmz) that devides the two countries. Actually I signed up for a tour to bring me to one specific point within the dmz, the the joint security area (jsa). It's one of weirdest and at the same time scariest tourist attractions I've ever visited.

When the tour enters the dmz, the tour is lead by one of thesoldiers who acts as a tourguide. They will tell you about the establishment of the dmz in 1953, after the Korean war. Both sides withdrew 2 km from the  front line to their own side. Thus the  DMZ is 4 km wide, about 250 km long, runs along the 38th parallel and is filled with landmines. In het midden loopt de military demarcation line(mdl), the border between north and south.

On so called conference row peace talks between the fighting parties are held. In building t3, the mdl goes right across the room and the middle of the table. Which makes it possible to cross over to north korea for a moment and snap a picture with an almost statue like (thats how well they hold their position) north korean soldier.
And the atmosphere is rather intense. You can feel how eyes are following you everywhere. And thats not all. The microphones on the table record everything that is said within the room.and taking photos is limited. Only in the northern direction and only during the time given to you. It's very clear you are in a war zone.

There are different observatories within the area.we visited post number 3. From there we had a good view of north-Korea's peace town. South-Korea also has a peace village and both towns have a flagpole. The northern pole has been replaced once to stand higher than the sourhern one. On our way to this post, we passed the bridge of no return. After the korean war, this is where prisoner s of war were given the choice on which side they wanted to live. Once on the bridge they could never return, hence the name.

Outside of the DMZ and also accessible with your own vehicle is I, jingak park. This park contains a shoppingmall, amusementpark and a peace park and is only 7 km from the border. There is even a bridge that connects both Korea's, but it's closed. Which makes it a popular spot to organize events to dream of a unification of both countries some day.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten